Or Coffee

Direct Trade? Why are we doing this?

At OR Coffee Roasters we decided several years ago to start buying our green coffee directly at origin. But why are we doing this?

Een lekkere koffie start bij een kwalitatief ingrediënt. Vergelijk het met koken. Een topchef legt zich niet enkel toe op zijn recept maar gaat eerst op zoek naar de juiste en kwalitatieve ingrediënten. Idem bij koffie.

Een aantal jaar terug bezsloten we bij OR te investeren in een rechtstreeks model, rechtstreeks aankopen aan de origine. Maar waarom eigenlijk? Laat ons meteen met de deur in huis vallen, direct trade moet je niet starten om meer geld te verdienen. Neen, het kost tijd, veel energie en dus geld.

Wat is Direct Trade? Meteen een moeilijke vraag waarop je afhankelijk aan wie je ze stelt telkens een andere antworod kan krijgen. Er bestaan diverse vormen van Direct Trade en afhankelijk van de koffiebrander waarmee je praat zal je een iets ander model uitgelegd krijgen en/of motivatie.

In de eerste plaats is Direct Fair Trade gericht op het sourcen van de best mogelijke koffie uit een bepaalde regio met respect voor de levensomstandigheden ter plaatse en voor een waardig inkomen voor de boer.

Hoe zijn wij gestart? Eigenlijk is dit model binnen OR heel organisch gegroeid. Het was niet meteen ons doel bij onze start in 2001. Toch merkten we al vrij snel dat kwalitateiten van groene bonen heel erg kunnen variëren, binnen hetzelfde land, zelfs binnen eenzelfde gebied of van een zelfde plantage. Tot dan toe kochten we onze koffie, zoals 99% van de branders, aan via traders, tussenhandelaars. Niet zo'n moeilijk opdracht in België, met onze Antwerpse haven zitten we perfect gesitueerd. Je hoeft dus als koffiebrander zelfs het land niet uit. En dat was nu meteen één van de eerste dingen die ons aantrok in rechtstreeks aankopen. We bedachten dat het toch onbegrijpelijk is dat je bedrijf is opgebouwd rond een product, in dit geval een koffieboon, en dat je nooit in levende lijve op een plantage bent geweest. Dat je totaal geen idee hebt hoe een koffieboon tot bij jou komt, wat de verschillende stappen zijn enz... Uiteraard heb je een idee, je kan boeken lezen, blogs en websites volgen. En toch volstond dit niet. We wilden maximale controle hebben over wat we aankopen, bij wie en hoe het geteeld werd.

Intussen kopen we 75% van onze groene bonen rechtstreeks aan. Betekent dat we de boeren kennen, hen regelmatig bezoeken en vooral heel wat informatie uitwisselen.

De stap naar Direct trade was de beste die we ooit namen! Het heeft ons een pak kennis opgeleverd die we niet vonden in de boekjes ;-)

Ethiek:

Een eerste belangrijk punt is een ethische kwestie. Zodra Tom en ikzelf besloten dat we massaal voor ons koffieproject wilden gaan en de branderij verder uitbouwen, dan vonden we het belangrijk dat die aktiviteit strookte met onze persoonlijke waarden en normen. Koffiebonen worden nu eenmaal niet geteeld in fabrieken maar door families, op het platteland, de andere kant van de aardbol. Een van de voordelen aan dit model is dat je niet betaalt voor het aantal tussenhandelaren maar dat het bedrag dat je betaalt integraalgaat naar de boer aan de origine. Bovendien ontwikkel je een heel persoonlijke band met bepaalde boeren. Na verloop van tijd heb je met een aantal geen klassieke klant/leverancier verhouding meer maar wordt je partners.

Kwaliteit:

Een koffiebrander kan uitblinknen in zijn stiel, want dat is wat koffiebranden is maar toch blijf je heel afhankelijk van de kwaliteit van je oorspronkelijk ingrediënt, de groene boon. Die kan heel wisselend zijn afhankelijk van de varieteit, bodem, manier van plukken, verwerken, accuratesse in het proces,.... Door te reizen naar de landen waar onze bonen vandaan komen, de boeren te ontmoeten en meer en meer betrokken te raken bij het proces aan de basis, merkten we dat er nogheel wat ruimte is voor verbetering. Meer nog, er zijn tal van plaatsen die klimatologisch alles hebben om topkoffie te cultiveren, alleen ontbreekt het de boeren dikwijls aan kennis, middelen en goeie relaties met koffiebranders. Het is uiteraard pas interessant voor boeren om te investeren in kwaliteit indien ze een koper hebben die er wil voor betalen. Daarom besloten we ons te engageren en intensiever te gaan samenwerken om zo het proces te optimaliseren met als ultiem doel nog stabielere en betere kwaliteit te creëren.

Kennis:

Waarschijnlijk heeft deze stap ons de meeste koffiekennis bijgebracht. Kennis over het telen, variëteiten, verwerken.... Maar ook het delen van die kennis met boeren in andere landen leverde nieuwe inzichten op. Tussen de manier van werken bij een Congolese boer in vergelijken met een boer in Costa Rica is een hemelsbreed verschil. Voor een dergelijke boer is het interessant om andere processen te leren kennen en te testen. Reizende koffieprofessionals en koffiebranders hebben gezorgd voor een enorme verspreiding van kennis en ervaring wat we alleen maar kunnen toejuichen. Zo is het voor ons een must dat we al onze barista's, zodra ze een bepaalde ervaring hebben, meenemen naar een plantage. Hun blik op koffie verandert totaal, het is dikwijls een lesje in nederigheid en het draagt bij tot respect voor de diverse schakels in het proces.

OR Coffee uses cookies to improve your experience on our website.
More information
Screenshot 2016-12-08 14.36.08